Astronomická olympiáda 2020

Posledný septembrový víkend už dážď ukončil letné horúčavy a prekrásny park Slovenskej ústrednej hvezdárne (SÚH) v Hurbanove obliekli chladné noci do jesenných farieb. V tomto pokojnom prostredí sa stretli najlepší stredoškolskí študenti – úspešní riešitelia celoslovenského finálového kola Astronomickej olympiády (AO). Hvezdáreň v Hurbanove sa stala v dňoch 25. až 27. septembra miestom 14. ročníka Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) pre šiestich slovenských študentov.


Dr. Ladislav Hric a Mgr. Marián Vidovenec diskutujú so študentmi organizačné záležitosti.

Olympiáda on-line

14. ročník IOAA sa mal konať v ďalekej Kolumbii, konkrétne v jej hlavnom meste Bogote, no žiaľ pretrvávajúca celosvetová pandémia znemožnila organizátorom IOAA pozvať účastníkov z celého sveta.

Treba pripomenúť, že koronavírus SARS-CoV-2 ovplyvnil aj celoslovenské finálové kolo AO, nakoľko nebolo možné organizovať hromadné akcie. Študenti teda zostali doma a 20. a 21. apríla 2020 zasielali finálové úlohy elektronicky e-mailom. Hodnotiaca komisia sa tiež radila na diaľku e-mailom a študenti sa dozvedeli o svojich výsledkoch v nasledujúcich dňoch. Vtedy ešte pretrvávala nádej, že piati najúspešnejší riešitelia AO pocestujú v septembri na 14. ročník IOAA do spomínanej Bogoty. V lete už organizačný výbor IOAA v Kolumbii rezignoval a oznámil svetu, že olympiáda sa v roku 2020 konať nebude.

Na záchranu sa podujali členovia Estónskeho olympijského výboru, ktorí navrhli, že olympiádu teda zorganizujú oni, a to online. U jednotlivých krajín a ich olympijských výborov sa tento nápad stretol so súhlasným stanoviskom. Estónski organizátori siahli po elektronickej aplikácii, ktorú používajú pri organizácii národnej olympiády, upravili ju a rozšírili pre účely medzinárodnej komunity a celá olympiáda sa mohla začať pripravovať formou online. Od začiatku júla tak začala náročná práca aj pre nás, organizátorov AO na Slovensku.


Študenti po vyriešení teoretických príkladov aj napriek rúškam boli v dobrej nálade.

6 slovenských študentov reprezentovalo Slovensko

Z úspešných riešiteľov finálového kola sme vybrali 6 študentov, ktorí sa zapojili do riešenia úloh 14. ročníka IOAA. Už tradične AO na Slovensku organizuje SÚH v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV.  Pracovníci hvezdárne pripravili modernú viacúčelovú učebňu s internetovým pripojením a s video-monitorovaním počas riešenia úloh. Samozrejme pre študentov boli k dispozícii aj 4 mentori, členovia SAS pri SAV, ktorí usmerňovali študentov počas všetkých troch súťažných dní.

Pokyny a požiadavky od organizátorov IOAA boli veľmi prísne, vlastne prísnejšie ako v reálnych podmienkach na minulých ročníkoch IOAA. Počas riešenia úloh nesmeli študenti opustiť monitorovanú miestnosť ani na chvíľu a nikto okrem registrovaných mentorov nesmel do nej vstúpiť. V miestnosti nemohla byť uložená ani príručná batožina študentov a osobné veci, ktoré neboli v zozname pomôcok pre riešenie úloh. Po uplynutí stanoveného času na riešenie úloh mali študenti k dispozícii iba 20 minút na odoslanie riešení. Okrem elektronických formulárov museli svojimi mobilmi prefotiť aj všetky papiere s výpočtami a nákresmi a pod svojim menom a kódom štátu ich odoslať centrálnemu organizačnému výboru. Ten potom podľa stanoveného kľúča prerozdelil riešenia národným mentorom. Mentori museli úlohy opraviť a prideliť adekvátne body. Samozrejme činnosť mentorov už nebola časovo stresujúca, nakoľko prideľovanie bodov malo byť ukončené do 10. októbra. Sporné prípady bolo možné ďalej diskutovať, pričom konečným výsledkom bolo celkové poradie všetkých takmer 300 študentov zo 40 krajín celého sveta.


Aj mentori počas riešenia príkladov museli dodržiavať pandemické opatrenia. Zľava Mgr. Eduard Koči a RNDr. Mária Hricová Bartolomejová.

Študenti svojimi výsledkami obhájili úroveň, ktorú sme dosiahli minulý rok

Treba si priznať, že pre našich študentov bola elektronická verzia IOAA veľmi neobvyklá a náročná. Do poslednej chvíle sme presne nevedeli ako bude prebiehať riešenie úloh. Zadania úloh dostali študenti v angličtine. Odpovede bolo potrebné zapisovať do online formulárov. Dvaja z našich študentov mali len 16 rokov. Študenti sa sťažovali hlavne na nedostatok času.

Napriek všetkým týmto prekážkam dvaja naši študenti siahli po „medailách“. Radovan Lascsák a Matej Hanus, obidvaja z Košíc, získali bronzové diplomy. Skutočné medaile sa fyzicky tohto roku neudeľovali, no našim hlavným cieľom bolo neprerušiť dlhoročnú tradíciu, aby záujem študentov o AO neopadol. A keďže naši dvaja medailisti vlastne žiadne medaile nedostali, v SAS pri SAV sme pre nich pripravili veľmi užitočné ocenenia, ktoré im doručíme neskôr, nakoľko pretrvávajúca pandémia nám spôsobuje určité technické problémy.


Stretnutie so študentmi sme využili na odovzdanie diplomov za predchádzajúce finálové kolo AO a za venovanie skromných knižných cien. (zľava) študent Radovan Lascsák, Dr. Ladislav Hric, CSc. – predseda AO na Slovensku a Mgr. Marián Vidovenec – generálny riaditeľ SÚH v Hurbanove.

Slovenskí účastníci elektronickej verzie IOAA 2020 

MenoŠkola
Lascsák RadovanGymnázium, Poštová 9, Košice
Jurenka RobertGymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
Hanus MatejGymnázium, Poštová 9, Košice
Buranský SamuelGymnázium, Vráble
Plšek Adam BenjaminGymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
Džavoronok AdamGymnázium, Poštová 9, Košice

Záverom môžeme konštatovať, že zapojenie sa Slovenska do tohtoročnej elektronickej verzie IOAA dopadlo veľmi dobre. Vďaka dobrej príprave sa všetci študenti vždy včas registrovali a v stanovených limitoch odovzdávali svoje riešenia. Ako krajina sme sa veľmi dobre zviditeľnili na medzinárodnej úrovni a zaradili medzi tie krajiny, ktoré dokázali vytvoriť podmienky pre účasť  v prvej plne online predmetovej olympiáde na svete.

Samozrejme nás osobne ma mrzí, že študenti nemohli tohto roku vycestovať do Bogoty. Nás Bogota veľmi príjemne prekvapila, keď sme tam už dávnejšie strávili niekoľko dní, nakoľko je to mesto poznačené inšpirujúcou históriou civilizácie Inkov. Veľmi dobrou správou je, že Kolumbia je odhodlaná zorganizovať riadnu IOAA aj v roku 2021, takže ďalší študenti, ktorí sa budú môcť zúčastniť AO aj v budúcom roku, budú súčasne bojovať aj o cestu do Bogoty. Ak nám to CORONA neprekazí.

RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda AO na Slovensku, SÚH Hurbanovo

RNDr. Mária Hricová Bartolomejová, SAS pri SAV

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *