Výsledky regionálneho kola Astronomickej olympiády 2024

Je nám potešením oznámiť, že tento rok prvýkrát organizované regionálne kolo Astronomickej olympiády, bolo úspešné vo viacerých ohľadoch. Súťaž prebiehala simultánne na troch miestach: v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove (západné Slovensko), v Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom (stredné Slovensko) a vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove (východné Slovensko). Po celodennom namáhajúcom riešení zadaní postúpilo do celoštátneho kola 15 úspešných riešiteľov v stredoškolskej kategórií. Pre 7 úspešných riešiteľov v základoškolskej kategórií tento rok ešte postup neexistuje, ale veríme, že si minimálne odniesli veľké množstvo znalostí do ďalších rokov. Všetci úspešní riešitelia domáceho kola preukázali výborné znalosti z oblasti astronómie a astrofyziky. Tých, ktorým to tento rok nevyšlo rozhodne želáme mnoho trpezlivosti pri príprave a radi ich uvidíme ďalší rok.

Ako organizátori sme hrdí na úroveň záujmu a angažovanosti, ktorú sme pozorovali v tomto prvom regionálnom kole Astronomickej olympiády. Je zreteľné, že mladá generácia je pripravená postaviť sa výzvam, ktoré vesmír ponúka, a hľadať odpovede na otázky, ktoré ešte len čakajú na objavenie. Toto nadšenie a odhodlanie predstavuje základ pre budúci rozvoj astronómie.

Záverečné celoštátne kolo AO (2. 5. – 3. 5. 2024, SÚH Hurbanovo) aj tento rok finančne a organizačne zabezpečujú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Všetky potrebné informácie dostanú postupujúci študenti mailom v krátkej dobe. Tento rok majú najviac nadaní študenti šancu zúčastniť sa na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA) v Brazílii, ktorá sa uskutoční od 17. do 27. augusta 2024.

S úctou,
Samuel Amrich
Organizátor Astronomickej Olympiády.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *