Organizačný tím

RNDr. Ladislav Hric, CSc.

Predseda výkonného výboru AO

Dr. Mária Hricová Bartolomejová

Členka výkonného výboru AO

Mgr. Eduard Koči

Člen výkonného výboru AO

Samuel Amrich

Tvorba stránok
Tvorba úloh
Práca na PR
samuel.amrich@aosk.sk

Radovan Lascsák

Tvorba stránok
Tvorba úloh
Spisovanie zbierky
radovan.lascsak@aosk.sk

Martin Okánik

Tvorba úloh
okanikmartin@gmail.com

Jana Švrčková

Tvorba úloh
Spisovanie zbierky
jana.svrckova@aosk.sk

Jozef Lipták

Tvorba úloh

Samuel Buranský

Tvorba úloh
samuel.buransky@aosk.sk

Lukáš Hudák

Tvorba úloh
lukas.hudak@aosk.sk

Michal Zummer

Tvorba úloh
Spisovanie zbierky
Manažment ľudských zdrojov
michal.zummer@aosk.sk

Ondrej Juhás

Tvorba úloh
ondrej.juhas@aosk.sk

Timon Vološin

Komunikácia
Správa sociálnych sieti
timon.volosin@aosk.sk

Ján Plachý

Správa webstránok
jan.plachy@aosk.sk

Jakub Kliment

Odborný korektor
jakub.kliment@aosk.sk

A na záver pes!

Mentálny korektor
corgi@aosk.sk