Kontakt

Hlavný kontaktný e-mail pre Astronomickú olympiádu: ao@aosk.sk


Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo
e-mail: suh@suh.sk
Tel.: +421 352 451 102


Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV
Astronomický ústav SAV
059 60 Tatranská Lomnica
Slovenská republika
e-mail: sas@ta3.sk