Úspechy

Zlatí medailisti

 • Jana Švrčková – 2018, Čína
 • Jozef Lipták – 2017, Thajsko
 • Jozef Lipták – 2016, India
 • Michal Račko – 2013, Grécko
 • Miroslav Gašpárek – 2013, Grécko
 • Peter Kosec – 2012, Brazília
 • Matúš Kulich – 2012, Brazília
 • Peter Kosec – 2011, Poľsko
 • Peter Kosec – 2010, Čína
 • Robert Barsa – 2007, Thajsko

Strieborní medailisti

 • Adam Džavoronok – 2022, Gruzínsko
 • Adam Džavoronok – 2021, Kolumbia – online
 • Martin Okánik – 2017, Thajsko
 • Jozef Lipták – 2015, Indonézia
 • Miroslav Gašpárek – 2015, Indonézia
 • Michal Račko – 2012, Brazília
 • Miroslav Jagelka – 2010, Čína

Bronzoví medailisti

 • Ondrej Juhás – 2023, Poľsko
 • Radovan Lascsák – 2019, Maďarsko
 • Samuel Amrich – 2019, Maďarsko
 • Robert Jurenka – 2019, Maďarsko
 • Dejan Prokop – 2018, Čína
 • Jana Švrčková – 2017, Thajsko
 • Martin Okánik – 2016, India
 • Jana Švrčková – 2016, India
 • Jozef Lipták – 2014, Rumunsko
 • Miroslav Gašpárek – 2014, Rumunsko
 • Juraj Halabrin – 2014, Rumunsko
 • Juraj Halabrin – 2013, Grécko
 • Matúš Kulich – 2011, Poľsko
 • Eugen Hruška – 2009, Irán
 • Peter Vanya – 2008, Indonézia

Čestné uznanie

 • Mário Tlamka – 2023, Poľsko
 • Oliver Nagy – 2022, Gruzínsko
 • Ondrej Juhás – 2021, Kolumbia – online
 • Oliver Nagy – 2021, Kolumbia – online
 • Ronald Doboš – 2019, Maďarsko
 • Samuel Buranský – 2019, Maďarsko
 • Radovan Lascsák – 2018, Čína
 • Samuel Amrich – 2018, Čína
 • Andrej Kancko – 2017, Thajsko
 • Juraj Halabrín – 2016, India
 • Juraj Halabrín – 2015, Indonézia
 • Filip Ayazi – 2014, Grécko
 • Miroslav Gašpárek – 2012, Brazília
 • Filip Ayazi – 2012, Brazília
 • Jakub Dolinský – 2010, Čína
 • Peter Kosec – 2009, Irán
 • Fridrich Valach – 2009, Irán
 • Miroslav Jagelka – 2009, Irán
 • Eugen Hruška – 2008, Indonézia
 • Miroslav Kubala – 2007, Thajsko