Termíny

Kalendár aktuálneho ročníka – 2024

Zverejnenie úloh domáceho kola

15. 1. 2024

Odovzdávanie úloh domáceho kola

15. 3. 2024

Vyhlásenie výsledkov domáceho kola

21. 3. 2024


Regionálne kolo

4. 4. 2024

SÚH Hurbanovo

KHaP M. Hella  v Žiari nad Hronom

Hvezdáreň a planetárium v Prešove


Celoštátne kolo

2. 5. – 3. 5. 2024

SÚH Hurbanovo


Prípravné sústredenie ZMAS

6. 7. – 12. 7. 2024

ZMAS

Prípravné sústredenie Hurbanovo

august 2024

SÚH Hurbanovo

IOAA

17. 8. – 27. 8. 2024

Rio de Janeiro, Brazília