Termíny

Kalendár aktuálneho ročníka – 2024

Zverejnenie úloh domáceho kola

15. 1. 2024

Odovzdávanie úloh domáceho kola

15. 3. 2024

Vyhlásenie výsledkov domáceho kola

21. 3. 2024


Regionálne kolo

4. 4. 2024

SÚH Hurbanovo

KHaP M. Hella  v Žiari nad Hronom

Hvezdáreň a planetárium v Prešove


Celoštátne kolo

2. 5. – 3. 5. 2024

SÚH Hurbanovo


Prípravné sústrednie IWAA

23. 6. – 30. 6. 2024

Dolní Dvůr, Krkonoše, ČR

Prípravné sústredenie ZMAS

(Zraz Mladých Astronómov Slovenska)

6. 7. – 12. 7. 2024

Prípravné sústredenie v Hurbanove

august 2024

SÚH Hurbanovo


17. 8. – 27. 8. 2024

Rio de Janeiro, Brazília