Úlohy

Úlohy z minulých rokov Astronomickej olympiády nájdete v Archíve.

Riešenia úloh celoštátneho kola stredoškolskej kategórie

Riešenia úloh regionálneho kola stredoškolskej kategórie

Riešenia úloh regionálneho kola základoškolskej kategórie

Riešenia úloh domáceho kola stredoškolskej kategórie


Riešenia úloh domáceho kola základoškolskej kategórie