Úlohy

Aktuálne zadania úloh domáceho kola Astronomickej olympiády – 2024.
Úlohy z minulých rokov nájdete v archíve.

Na každom liste riešenia nezabudnite uviesť: meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a emailovú adresu.

Zadanie domáceho kola pre stredoškolskú kategóriu


Zadanie domáceho kola pre základoškolskú kategóriu

Úlohy odovzdajte do 15. 3. 2024

DaysHoursMinutesSeconds
1
9
:
0
6
:
4
9
:
4
3