Úvod

Astronomická olympiáda (AO) je vedomostná súťaž pre študentov základných a stredných škôl organizovaná na Slovensku už 18 rokov. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky a výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA).

Regionálne kolo sa konalo 4. 4. 2024. Riešenia úloh RK nájdete v sekcii Úlohy. Výsledky sú uverejnené v samostatnom článku.

Celoštátne kolo sa konalo 2. 5. — 3. 5. 2024. Výsledky, body a zoznam postupujúcich a úspešných riešiteľov nájdete v článku, riešenia opäť v Úlohách.

Do pozornosti dávame aj ZMAS – Zraz Mladých Astronómov Slovenska, určený pre riešiteľov AO a ČVOH. Konať sa bude 6. 7. — 12. 7. 2024.

IOAA bude prebiehať 17. 8. – 27. 8. 2024 vo Vassouras, blízko Rio de Janeiro, v Brazílii.


PRECESTUJEŠ SVET

ZMERIAŠ SI SILY V SÚŤAŽI

VYHRÁŠ MEDZINÁRODNÉ OCENENIA

ZÍSKAŠ SKÚSENOSTI NA UNIVERZITU