Úvod

Astronomická olympiáda (AO) je vedomostná súťaž pre stredoškolákov organizovaná na Slovensku už 17 rokov. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky, ako aj výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA).


IOAA sa bude konať v dňoch 17. – 27. augusta 2024 vo Vassouras, blízko Rio de Janeiro, v Brazílii.


PRECESTUJEŠ SVET

ZMERIAŠ SI SILY V SÚŤAŽI

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA

SKÚSENOSTI NA UNIVERZITU


Kalendár

Vyhlásenie úloh domáceho kola

13. 2. 2023

Odovzdanie úloh domáceho kola

17. 4. 2023

Celoštátne kolo

16. – 17. 5. 2023

SÚH, Hurbanovo

Prípravné sústredenie

03. – 06. 08. 2023

IOAA

10. – 20. 8. 2023

Chorzów (Poľsko)


Organizátori a Sponzori