Úvod

Astronomická olympiáda (AO) je vedomostná súťaž pre študentov základných a stredných škôl organizovaná na Slovensku už 18 rokov. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky a výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA).

Čas do konca domáceho kola

IOAA sa bude konať 17. 8. – 27. 8. 2024 vo Vassouras, blízko Rio de Janeiro, v Brazílii.


PRECESTUJEŠ SVET

ZMERIAŠ SI SILY V SÚŤAŽI

VYHRÁŠ MEDZINÁRODNÉ OCENENIA

ZÍSKAŠ SKÚSENOSTI NA UNIVERZITU