O súťaži

Astronomická olympiáda (AO) je súťaž pre stredoškolákov a základoškolákov organizovaná na Slovensku už od roku 2007. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky, slúži však aj k výberu reprezentantov na IOAA – Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky. Tej sa každoročne zúčastňuje 5 najlepších študentov podľa výsledkov celoštátneho kola. Od roku 2007 sa im podarilo získať mnoho medailových úspechov.

AO je organizovaná v troch kolách. Ako prvé prebieha korešpondenčné domáce kolo, ktorého riešenie je potrebné odoslať elektronicky na mail ao@aosk.sk. Na každom liste riešenia nezabudnite uviesť meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a emailovú adresu.

Úspešní riešitelia korešpondenčného kola, čiže tí riešitelia, ktorí získajú minimálne polovicu z maximálneho počtu bodov, postupujú do regionálneho kola, ktoré sa koná prezenčne na troch miestach naraz. Najlepší riešitelia regionálnych kôl postúpia na celoštátne kolo do Hurbanova. Piati najlepší súťažiaci z celoštátneho kola následne dostanú možnosť reprezentovať Slovensko na IOAA.

Všetky detaily o podmienkach a priebehu súťaže nájdete v štatúte AO. Aktuálne zadania domáceho kola AO nájdete v sekcii úlohy. Zadania z predchádzajúcich ročníkov sa nachádzajú v archíve. Pri štúdiu môžete využiť študijné materiály. Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.