18. ročník Astronomickej olympiády je otvorený

Astronomická olympiáda (AO) je vedomostná súťaž pre študentov základných a stredných škôl organizovaná na Slovensku už 18 rokov. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky a výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (IOAA).

Vyhlasovateľom AO je Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove, pričom na príprave a organizácii súťaže bude úzko spolupracovať so Slovenskou astronomickou spoločnosťou SAS pri SAV. Realizáciu AO finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Všetky detaily o podmienkach a priebehu vedomostnej súťaže nájdete v štatúte AO. Príklady a všetky potrebné informácie budú priebežne publikované na stránke AO.

V roku 2024 sa bude súťažiť v dvoch kategóriách: 1. kategória – žiaci základných škôl 7.- 9. ročníka ; 2.- 4. ročníka 8 – ročných gymnázií a 1. ročníka 5 – ročných gymnázií a 2. kategória – žiaci stredných škôl, 5.- 8. ročníka 8 – ročných gymnázií a 2. – 5. ročníka 5 – ročných gymnázií. Súťažiť sa bude v dvoch kolách v prípade 1. kategórie a troch kolách v prípade 2. kategórie.

Ako prvé bude prebiehať korešpondenčné kolo, ktoré začína 15. januára 2024. Súťažiaci riešia úlohy podľa kategórie (1. kategória – teoretické úlohy a pozorovania/praktická úloha, 2. kategória – teoretické úlohy, dátová analýza a pozorovanie) a ich riešenia zasielajú elektronicky na e-mail: ao@aosk.sk. Na každom liste riešenia je nutné uviesť: meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa. Riešenia je potrebné zaslať do 15. marca 2024.

Úspešní riešitelia korešpondenčného kola, čiže tí riešitelia, ktorí získajú minimálne polovicu z maximálneho počtu bodov postupujú do regionálneho kola. Typ úloh bude rovnaký ako v prípade korešpondenčného kola. Regionálne kolo sa bude konať prezenčne súčasne na troch miestach (SÚH v Hurbanove – západné Slovensko, Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom – stredné Slovensko a Hvezdáreň a planetárium v Prešove – východné Slovensko) 4. apríla 2024. Zadania úloh  a hodnotiaci kľúč budú jednotné vo všetkých regiónoch.

Do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 20.- 22. apríla 2024 v priestoroch SÚH v Hurbanove postupujú iba úspešní riešitelia regionálneho kola v 2. kategórii. Úlohy budú vyskladané podľa typického zloženia úloh na IOAA s podobnými podmienkami riešenia (teoretické úlohy, dátová analýza, pozorovanie a planetárium).

Piati najlepší súťažiaci z celoštátneho kola následne dostanú možnosť reprezentovať Slovensko na IOAA, ktorá sa bude tohto roku konať v 17. – 27. augusta 2024 vo Vassouras, blízko Rio de Janeiro, v Brazílii.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *