17. ročník Astronomickej olympiády je otvorený

Vážení študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Týmto oznámením otvárame v poradí už 17. ročník AO a zverejňujeme úlohy 1. kola v kategórii stredné školy pre rok 2023.

Tohto roku dochádza k legislatívnej zmene, nakoľko vyhlasovateľom AO je Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove. Na tomto projekte bude úzko spolupracovať so Slovenskou astronomickou spoločnosťou (SAS) pri SAV. Príklady a všetky potrebné informácie budú priebežne publikované na novej stránke AO. Link na stránku bude uvedený aj na stránke SÚH v Hurbanove.

Riešenia príkladov 1. kola od vás, študentov stredných škôl, potrebujeme mať k dispozícii do 17. 4. 2023. Prosíme vás, aby ste vaše riešenia posielali iba elektronicky na adresu olympiády ao@ta3.sk  Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa.

Do finálového kola budú pozvaní všetci úspešní riešitelia 1. kola AO, čiže tí riešitelia, ktorí získajú minimálne polovicu z maximálneho počtu bodov. Finále AO sa uskutoční v dňoch 16. – 17. mája 2023 v priestoroch SÚH v Hurbanove. Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje SÚH v Hurbanove a SAS pri SAV.

Na základe pravidiel AO sa 5 najlepších úspešných riešiteľov finálového kola zúčastní Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA), ktorá sa bude tohto roku konať v Poľsku od 10. do 20. augusta 2023.

Želáme všetkým trpezlivosť pri riešení príkladov až do víťazného konca v Poľsku na IOAA 2023.

Hurbanovo,  8. 2. 2023

RNDr. Ladislav Hric, CSc.
predseda VV AO na Slovensku

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *