16. ročník astronomickej olympiády konečne prezenčne

Po dvoch dlhých pandemických rokoch sme konečne nemuseli so študentami komunikovať len cez internet. Situácia nám umožnila zorganizovať tradičné finálové kolo Astronomickej olympiády (AO), čo privítali aj študenti, lebo aj im už chýbajú osobné stretnutia. Nakoľko organizátorom AO je Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť (SAS) pri SAV, rozhodli sme, že miestom konania finálového kola AO bude Hurbanovo.

12 úspešní riešitelia prvého kola sa stretli v budove hurbanovského slnečného spektrografu v dňoch 5. a 6. mája 2022, kde riešili teoretické príklady a úlohu z dátovej analýzy. Praktická úloha sa riešila v planetáriu. Aj tohto roku sme okrem našich príkladov mali k dispozícii aj úlohy od našich bývalých úspešných olympionikov, takže sme mali z čoho vyberať, hlavne pre finálové kolo. Úlohy nám už tradične zaslali: Bc. Janka Švrčková (UK Praha), Samuel Amrich (UK Praha), Radovan Laščák (UK Praha), Martin Okánik (University of Cambridge) a Jozef Lipták (UK Praha).

Riešenia študentov potom do neskorých nočných hodín vyhodnocovala komisia v zložení: predseda Mgr. Marián Vidovenec – generálny riaditeľ SÚH v Hurbanove, Mgr. Peter Dolinský, RNDr. Ivan Dorotovič, CSc., doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. – predseda SAS pri SAV, RNDr. Mária Hricová Bartolomejová a RNDr. Ladislav Hric, CSc. Na základe získaných bodov sa 7 študentov stalo úspešnými riešiteľmi finálového kola. Ich mená v poradí podľa počtu bodov uvádzame v priloženej tabuľke. Najlepší piati úspešní riešitelia finálového kola sa zúčastnia Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) v Gruzínsku.

Úspešní riešitelia finále AO za rok 2022, kategória stredné školy

Priezvisko a menoŠkolaBody
Džavoronok AdamGymnázium, Poštová 9, Košice409
Plachý JánGymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza335,5
Nagy OliverGymnázium Janka Matušku, Galanta328,5
Plšek Adam BenjamínGymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza312
Juhás OndrejGymnázium, Poštová 9, Košice296,5
Zummer MichalSpojená škola Dominika Tatarku, Poprad260
Vlk JakubBilingválne gymnázium M. Hodžu, Sučany240,5

Ešte je potrebné spomenúť, že tohto roku mala byť IOAA v Kyjeve na Ukrajine, no vojna zmenila dlhodobé plány medzinárodného výboru IOAA, aj keď naši kolegovia z Kyjeva už všetko podrobne pripravili. Našťastie pomoc ponúklo Gruzínsko, ktoré bude hostiteľskou krajinou IOAA, pričom odbornú časť olympiády zabezpečia pedagogickí a vedeckí pracovníci z Ukrajiny.

Miestom konania IOAA bude kúpeľné a historické mesto Kutaisi, v západnej časti Gruzínska. Je to výhodná destinácia, nakoľko sa tu nachádza aj medzinárodné letisko a smerujú sem aj priame lety z Viedne. V Kutaisi sa stretnú všetky zúčastnené výpravy v dňoch 14. – 22. augusta 2022, aby preukázali svoje vedomosti pri riešení náročných úloh 15. ročníka IOAA. (Treba poznamenať, že medzinárodný výbor IOAA rozhodol, že súťaž v roku 2020, poznamenaná celosvetovou pandémiou, nespĺňala všetky potrebné atribúty medzinárodnej olympiády, a preto sa tento rok nezapočítal ako riadny ročník IOAA.)

RNDr. Ladislav Hric, CSc.
predseda AO na Slovensku

Úspešní riešitelia finálového kola AO za rok 2022 spolu s organizátormi súťaže. Zľava: RNDr. Ladislav Hric, CSc., Oliver Nagy, Ondrej Juhás, Jakub Vlk, Adam Benjamín Plšek, Michal Zummer, Ján Plachý, Adam Džavoronok, Mgr. Marián Vidovenec – generálny riaditeľ SÚH v Hurbanove a RNDr. Ivan Dorotovič, CSc.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *