16. ročník Astronomickej olympiády je otvorený


Vážení študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády (AO) na Slovensku. Týmto oznámením otvárame v poradí už 16. ročník AO a na stránku dávame úlohy 1. kola v kategórii stredné školy pre rok 2022.

Treba si ešte pripomenúť, ako prebiehala AO v minulom roku, ktorý bol, žiaľ, už druhým rokom poznamenaný pandémiou koronavírusu. Z toho dôvodu sme museli finálové kolo realizovať elektronicky. Podrobnejšie informácie sme uviedli v časopise KOZMOS. Najviac nás však mrzelo, že pandemická situácia sa nezlepšovala ani v ďalších mesiacoch a organizátori Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) ju museli realizovať tiež len elektronicky. Naši študenti tak prišli o cenné zážitky z Kolumbie, kde sa olympiáda mala konať.

Tohto roku však už pevne veríme, že finálové kolo sa nám podarí zorganizovať prezenčne a že sa konečne všetci spoločne stretneme na dobrom mieste. Presný termín a miesto konania finálového kola vám oznámime podľa aktuálnej situácie. Predpokladáme, že to bude niekedy na prelome apríla a mája. Informácie budú na stránke AO.

Riešenia príkladov prvého kola od vás, študentov stredných škôl, potrebujeme mať k dispozícii do 20. 4. 2022. Prosím vás, aby ste vaše riešenia posielali iba elektronicky na adresu olympiády ao@ta3.sk  Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska, názov a adresu školy, dátum narodenia a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa.

Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť (SAS)  pri SAV. Na základe pravidiel AO sa 5 najlepších úspešných riešiteľov finálového kola zúčastní IOAA, ktorá bude tohto roku v auguste v hlavnom meste Ukrajiny v Kyjeve.

Želáme všetkým odvahu zabojovať o účasť na IOAA.

Hurbanovo,  4. 2. 2022

RNDr. Ladislav Hric, CSc.
predseda VV AO na Slovensku

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *