Otvorenie 8. ročníka AO v r. 2014

Otvorenie 8. ročníka AO v r. 2014

Vážení žiaci, študenti, pedagógovia a všetci záujemcovia o astronómiu, určite už netrpezlivo očakávate vyhlásenie ďalšieho ročníka Astronomickej olympiády na Slovensku. Tohto roku sme spustili novú formu internetovej stránky Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, ktorá by mala byť prehľadnejšia a praktickejšia pre našich návštevníkov a priaznivcov. Aj z tohto dôvodu otvárame ďalší ročník AO o čosi neskôr, no stále máte dosť času na vyriešenie zaujímavých úloh, nakoľko uzávierka elektronického odoslania vašich riešení bude až 22. mája 2014. Pre žiakov ZŠ máme pripravené pekné ceny a pre študentov SŠ ponúkame možnosť účasti na medzinárodnej olympiáde. Samozrejme len pre najlepších piatich riešiteľov. V prvom kole je 6 zaujímavých úloh pre každú kategóriu (I. kategória – žiaci základných škôl, II. kategória – žiaci stredných škôl), z nich jedna praktická úloha, spoločná pre obidve kategórie. Pri riešení príkladov uveďte na každom liste meno riešiteľa, adresu trvalého bydliska a aj emailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie pre každého úspešného riešiteľa, podľa príslušnosti do jednotlivých regiónov. Za úspešného riešiteľa AO už tradične pokladáme každého súťažiaceho, ktorý vyrieši aspoň polovicu zadaných úloh, resp. získa polovicu maximálneho možného počtu bodov. Finále AO na Slovensku prebehne podobne ako v minulom roku s aktívnou pomocou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Spojíme sily a pozveme žiakov a študentov na súťaž „Čo vieš o hviezdach“ a úspešných riešiteľov 1. kola AO aj na celoslovenské Finále AO, ktoré sa uskutoční v prvej polovici júna vo Veľkej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Presný termín konania Finále AO včas oznámime. Vyhodnotenie a ocenenie víťazov prebehne hneď na druhý deň po súťaži. Medzinárodná olympiáda z astronómie a astrofyziky (IOAA) sa bude konať v prvej polovici augusta 2014 vo vysokohorskom stredisku pri univerzitnom meste Suceava v Rumunsku. Rumunsko investuje dlhodobo nemalé finančné prostriedky do vzdelávania mládeže v oblasti astronómie, čoho dôkazom bolo aj ich umiestnenie na ostatnej IOAA v Grécku v meste Volos. Preto veríme, že kolegovia pripravia v Rumunsku krásne celosvetové astronomické súťaženie a zrejme nebude ľahké. Bude treba aj zabojovať. Príklady 1.kola AO v roku 2014 [,]. Všetku korešpondenciu je možné zasielať elektronicky na emailovú adresu ao@ta3.sk . V prípade nevyhnutnosti aj poštou na: Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV heslo AO Astronomický ústav SAV 059 60 Tatranská Lomnica

Želáme všetkým trpezlivosť a množstvo nápadov pri riešení úloh 8. ročníka AO.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *