Úspechy

Zlatí medailisti

 • Jana Švrčková (2018, Čína)
 • Jozef Lipták (2017, Thajsko)
 • Jozef Lipták (2016, India)
 • Michal Račko (2013, Grécko)
 • Miroslav Gašpárek (2013, Grécko)
 • Peter Kosec (2012, Brazília)
 • Matúš Kulich (2012, Brazília)
 • Peter Kosec (2011, Poľsko)
 • Peter Kosec (2010, Čína)
 • Robert Barsa (2007, Thajsko)

Strieborní medailisti

 • Adam Džavoronok (2022, Gruzínsko)
 • Adam Džavoronok (2021, Kolumbia – online)
 • Martin Okánik (2017, Thajsko)
 • Jozef Lipták (2015, Indonézia)
 • Miroslav Gašpárek (2015, Indonézia)
 • Michal Račko (2012, Brazília)
 • Miroslav Jagelka (2010, Čína)

Bronzoví medailisti

 • Ondrej Juhás (2023, Poľsko)
 • Radovan Lascsák (2019, Maďarsko)
 • Samuel Amrich (2019, Maďarsko)
 • Robert Jurenka (2019, Maďarsko)
 • Dejan Prokop (2018, Čína)
 • Jana Švrčková (2017, Thajsko)
 • Martin Okánik (2016, India)
 • Jana Švrčková (2016, India)
 • Jozef Lipták (2014, Rumunsko)
 • Miroslav Gašpárek (2014, Rumunsko)
 • Juraj Halabrin (2014, Rumunsko)
 • Juraj Halabrin (2013, Grécko)
 • Matúš Kulich (2011, Poľsko)
 • Eugen Hruška (2009, Irán)
 • Peter Vanya (2008, Indonézia)

Čestné uznanie

 • Mário Tlamka (2023, Poľsko)
 • Oliver Nagy (2022, Gruzínsko)
 • Ondrej Juhás (2021, Kolumbia – online)
 • Oliver Nagy (2021, Kolumbia – online)
 • Ronald Doboš (2019, Maďarsko)
 • Samuel Buranský (2019, Maďarsko)
 • Radovan Lascsák (2018, Čína)
 • Samuel Amrich (2018, Čína)
 • Andrej Kancko (2017, Thajsko)
 • Juraj Halabrín (2016, India)
 • Juraj Halabrín (2015, Indonézia)
 • Filip Ayazi (2014, Grécko)
 • Miroslav Gašpárek (2012, Brazília)
 • Filip Ayazi (2012, Brazília)
 • Jakub Dolinský (2010, Čína)
 • Peter Kosec (2009, Irán)
 • Fridrich Valach (2009, Irán)
 • Miroslav Jagelka (2009, Irán)
 • Eugen Hruška (2008, Indonézia)
 • Miroslav Kubala (2007, Thajsko)